Město snů - Chci udržitelné a radostné město

Moc děkujeme za podpis výzvy - prosíme ještě o potvrzení podpisu skrze mail, který jsme Vám nyní poslali.

Chcete nám ve snaze o lepší město pomoci ještě více?

Pomůžete i sdílením výzvy? Čím více nás bude, tím více toho dokážeme.

Chybka na obzoru

Děkujeme, ale tento email ([email]) už je zaregistrovaný.

Poslední roky nám jasně ukazují, že se život ve městě bez znatelnější starosti o zeleň a vodu neobejde. Vznik tepelných ostrovů, špatný stav ovzduší způsobený v Praze z drtivé většiny automobilovou dopravou, hospodaření s vodou či nakládání s odpady se podepisuje nejen na momentálním zdraví a pohodě občanů, ale zejména je to něco, čím můžeme budoucím generacím pěkně zatopit. Život přeci není primárně závislý na penězích, autech a obchodu, ale především na přírodních podmínkách.

Proto budeme prosazovat:

  1. Přepracování a konkretizaci Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, včetně vytvoření odpovídajícího akčního plánu.
  2. Zkvalitnění a následné naplňování programů Ministerstva životního prostředí ohledně základů ochrany životního prostředí, zejména v oblasti emisí, nakládání s vodou, zelení a odpadů.
  3. Vytvoření vlastní, progresivní a na prostředí velkoměsta optimalizovanou strategii nakládání s odpady, která bude vycházet z podobných celostátních dokumentů jako například Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR.
  4. Zavedení mýta – zpoplatněného vjezdu automobilové dopravy do centra s garancí volného vjezdu pro cesty rezidentů a zvýhodnění poskytovatelů služeb (zásobování atd.). Řešení dlouhodobého zatížení města nadlimitními hodnotami hluku (viz posudek SEA na Metropolitní plán).
  5. Snížení dopravní a emisní zátěže centra Prahy pomocí opatření “city logistiky”, tj. zejména sdružování cest s nákladem a využívání kombinace nízkoemisních vozidel a nákladních kol.