Chci nábřeží pro lidi, ne pro auta

Moc děkujeme za podpis výzvy.

Chcete nám ve snaze o lepší město pomoci ještě více?

Pomůžete i sdílením výzvy? Čím více nás bude, tím více toho dokážeme.

Chybka na obzoru

Děkujeme, ale tento email ([email]) už je zaregistrovaný.

Smetanova revoluce

Chceme obnovit přirozená místa setkávání na březích řeky – chceme Smetanovo nábřeží a Malou Stranu pro lidi!

A co Vy?

Jen chvilkové zklidnění?

Také jste si všimli proměny části centra během uzavírky Smetanova nábřeží a Karmelitské ulice? Další ostrůvek města chvíli vypadal, že skutečně patří lidem – obyvatelům, procházejícím, návštěvníkům, tramvajím. Proto požadujeme, aby se zklidněný režim v těchto oblastech stal v blízké budoucnosti standardem

Co chceme?

Vyzýváme zastupitelstvo hlavního města Prahy, Městskou část Praha 1 a všechny dotčené úřady místní samosprávy, aby v nejbližší době zahájily legislativně právní kroky, které povedou k opětovnému zklidnění oblasti Smetanova nábřeží a Karmelitské ulice v těchto parametrech:

  • Omezení průjezdu tranzitní automobilové dopravy v historickém centru na obou březích Vltavy.
  • Zachování průjezdu pro rezidenty alespoň na malostranském břehu.
  • Příprava rekonstrukce Smetanova nábřeží, Křižovnické ulice, Újezdu, Malostranského náměstí a Klárova způsobem, který respektuje sníženou dopravní zátěž. Kde je to možné, tak úpravu jmenovaných prostor do formy klidových zón s nivelizovanou úrovní vozovek a chodníků (viz vizualizace).

Zároveň vyzýváme výše zmíněné instituce, aby zahájily kroky k vytvoření koncepce zklidnění dopravy v městském centru. Pouze tak může být přerod Prahy v město 21. století produktivní a celistvý. Ostatně tato opatření si klade za cíl i Metropolitní a Strategický plán hl. m. Prahy a jejich realizaci Praze navíc ukládají podmínky EIA na stavbu Blanky 2.

A jaké chcete město Vy?

Spokojíme se se stavem, kdy se z obavy o ztrátu hlasů nebudou městští politici schopni dohodnout na úpravách centra města tak, aby sloužilo lidem? Se stavem, kdy se jednomu z nejhezčích nábřeží Prahy lidé raději vyhýbají, aby nemuseli dýchat zplodiny z aut? Se stavem, který je vidět ve vizualizaci vpravo? 

Nebo se společně pokusíme nábřeží zklidnit tím, že jej pro tranzit uzavřeme a stavebně upravíme na klidovou zónu, např. tak, jak je vidět vlevo?

Pojďte společně ukázat politikům, v jakém městě chceme žít!

Kdy a kde město v historii sebralo odvahu?

Dnes už bychom si ani nedokázali představit, že by po Karlově mostě jezdily tramvaje a auta. Na začátku let osmdesátých byl i roh ulice Na Příkopě a Václavského náměstí běžnou světelnou křižovatkou s městským provozem. Až do roku 1996 bylo také na brownfieldu u stanice metra Anděl dokonce povrchové parkoviště. Dnes je zde klidová zóna a svět automobilů kvůli tomu nijak netrpí. 

Jak souvisí zklidnění centra s okruhem?

Zklidnění oblasti nábřeží mělo proběhnout už se zprovozněním tunelu Blanka. Dlouhodobě se ukazuje, že typický argument proti regulaci automobilové dopravy, v podobě nutnosti dostavby vnitřního i vnějšího okruhu, je irelevantní, neboť doprava v Praze během listopadové uzavírky prokazatelně nekolabovala více než po jejím skončení.

 

 

Jdete do toho s námi?

Naše možnosti jsou, jak jistě tušíte, omezené, ale můžeme se pokusit být Vaším hlasem a pokud bude více lidí jako Vy, kteří jsou schopni nahlížet na město z udržitelného hlediska, více, třeba zastupitelé uslyší, co si přejí občané Prahy a ne jen to, co je nejvíce slyšet (tedy hluk motorů a vzrůstající zisk a popularita).