Město snů - Chci udržitelné a radostné město

Moc děkujeme za podpis výzvy - prosíme ještě o potvrzení podpisu skrze mail, který jsme Vám nyní poslali.

Chcete nám ve snaze o lepší město pomoci ještě více?

Pomůžete i sdílením výzvy? Čím více nás bude, tím více toho dokážeme.

Chybka na obzoru

Děkujeme, ale tento email ([email]) už je zaregistrovaný.

Utvářejme město společně

1. bod výzvy za udržitelné a radostné město

Město je ohnisko lidské činnosti a komunikace. Proto je důležité, aby se do rozhodování o budoucnosti města zapojovaly všechny vrstvy obyvatel. Prosazujme vizi města, které považuje všechny své občany za rovnocenné partnery. Zapojuje je do městského plánování i do lokálních politik v zájmu konsenzuálního rozvoje.

Naším ideálem je město maximálně transparentní a otevřené (ve smyslu samosprávného úřadu). Každé skutečně zodpovědné a udržitelné město také prosazuje zásady participativní demokracie, což znamená, že nefunguje pouze na bázi čtyřletých volebních cyklů, ale zapojuje své obyvatele do rozhodování i plánování. Město je v zájmu konsenzuálního vývoje společnosti nutno podporovat tak, aby se z něj nestalo jen město pro bohatou vyšší střední třídu.

Proto budeme prosazovat:

  1. Vytvoření manuálu participace (nejen v urbanismu, to již učinil Institut plánování a rozvoje) se závaznými částmi, které bude muset město naplňovat. Tento manuál se nesmí omezit pouze na územní plánování města, ale také na oblasti bytové politiky komunitního, kulturního rozvoje a ochrany životního prostředí.
  2. Prosazování rozvoje progresivních participativních metod plánování na úrovni Magistrátu i na místně samosprávní úrovni a vypracování podmínek pro vytváření tzv. participativních rozpočtů, na základě kterých budou moci obyvatelé rozhodovat o přerozdělování části prostředků z rozpočtu města.
  3. Zřízení programů pro podporu lokálního společenského života prostřednictvím zřizování místních komunitních center, terénní komunitní a sociální práce a sociálně vědních průzkumů lokálních společenství, nastavení prostředí pro možnost vzniku komunitních a akčních skupin v lokálních sousedstvích, které budou mít za cíl, komunikovat s místní samosprávou ohledně každodenních problémů v lokalitě. Na tyto skupiny by měla být rovněž delegována určitá část pravomoci v oblasti správy lokality (zejména kulturní život, správa veřejných prostranství atd).