Město snů - Chci udržitelné a radostné město

Moc děkujeme za podpis výzvy - prosíme ještě o potvrzení podpisu skrze mail, který jsme Vám nyní poslali.

Chcete nám ve snaze o lepší město pomoci ještě více?

Pomůžete i sdílením výzvy? Čím více nás bude, tím více toho dokážeme.

Chybka na obzoru

Děkujeme, ale tento email ([email]) už je zaregistrovaný.

Veřejný prostor pro všechny

2. bod výzvy za udržitelné a radostné město

Praha nezvládá korigovat komercionalizaci vlastního veřejného prostoru. Některá místa se kvůli orientaci na maximální zisk a turismus stávají téměř neobyvatelnými. Tento stav se promítá i do cen služeb a bydlení ve městech. Požadujme dostupné a solidární město. Spoluutvářejme prostředí, které je vnímavé ke všem obyvatelům a snaží se pomocí sociálních opatření začlenit i ty nejslabší!

Veřejný prostor je ze své podstaty především prostorem sdíleným. Měl by tedy být citlivý k potřebám místních obyvatel napříč všemi společenskými vrstvami. Město nesmí být, tak jako dosud, lhostejné k rozmanitosti potřeb svých (byť třeba nových) obyvatel, neboť oni jsou těmi, kdo jej přetváří, kdo jej oživují a kdo si k němu vytvářejí hluboký vztah.

Je třeba začít řešit přehřívání trhu s bydlením, aktivně prosazovat koncepční politiku bydlení a zároveň vyjednávat s developery o podmínkách výstavby tak, aby nové bydlení bylo dostupné. Podobný přístup by mělo město uplatňovat i v případě veřejných prostranství.

Proto budeme prosazovat:

  1. Vytvoření koncepčního a závazného dokumentu definujícího městskou politku bydlení (od ukončování bezdomovectví, přes sociální bydlení až po dostupné městské byty, pro inspiraci viz Platforma pro sociální bydlení nebo oficiální web Barcelony o bydlení).
  2. Nastavení jasných parametrů pro vyjednávání města a městských částí v zájmu dotčených obyvatel, tak aby nevznikaly další uzavřené areály s ulicemi nepřístupnými pro veřejnost. Developeři musí mít povinnost přispívat k rozvoji dostupného bytového fondu a občanské vybavenosti v lokalitě a jejím okolí, minimalizovat dopravní dopady na současný stav čtvrti. Cestou je projektovat část nově postavených obytných jednotek jako dostupné bydlení.
  3. Podporovat návrat bytů na trh s nájemním bydlením prostřednictvím regulace platforem krátkodobého sdíleného bydlení typu Airbnb podobně, jak k tomu přistupují například v Berlíně nebo Amsterdamu.
  4. Regulace pravidel pro komerční zábory v obytných lokalitách tak, aby nebyl nepřiměřeně narušován charakter veřejných prostranství a každodenní život obyvatel včetně důsledné regulace velkoplošné reklamy a odstranění billboardů podél komunikací na území města.
  5. Aktivní majetkovou politiku města, díky níž bude Praha aktivně spravovat a rozvíjet skromný zbytek svých rozvojových a transformačních ploch. Město by se zároveň mělo alespoň pokoušet najít cesty, jak získávat strategické pozemky zpět do svého vlastnictví.
  6. Vytvoření podmínek pro znovuobnovení tradice družstevní výstavby ve městech tak, jak tomu bylo v českém prostředí od 20. do 80. let 20. století.