Město snů - Chci udržitelné a radostné město

Moc děkujeme za podpis výzvy - prosíme ještě o potvrzení podpisu skrze odkaz v mailu, který jsme Vám nyní poslali.

Chcete nám ve snaze o lepší město pomoci ještě více?

Pomůžete i sdílením výzvy? Čím více nás bude, tím více toho dokážeme.

Chybka na obzoru

Děkujeme, ale tento email ([email]) už je zaregistrovaný.

Rozvoj MHD, ne ucpanou magistrálu

5. bod výzvy za udržitelné a radostné město.

Kvalitní a progresivní systém veřejné dopravy – sahající daleko za hranice města – je nutnou podmínkou obyvatelnosti velkoměstských regionů. Takový dopravní systém motivuje cestující, aby do vnitřního města nejezdili autem. Řešením nejsou další magistrály a radiály, které automobily jen lákají, ale kvalitní veřejná doprava a město, kde je vše po ruce.

Praha jako rostoucí město nutně potřebuje dostat do veřejné dopravy část lidí, kteří denně přijíždějí autem z okolních obcí. Místo urychlení přípravy zásadních staveb pro veřejnou dopravu však Praha např. plánuje přitáhnout Radlickou radiálou statisíce aut denně. Má-li se zmenšit počet aut ve městě, bude nutné časem naopak omezit vjezd automobilů do vnitřního města, což s sebou nese i nutnost výrazného zlepšení situace parkovišť P+R.

Veřejná doprava, která musí být kvalitní a komfortní alternativou individuální dopravě automobilové, potřebuje investice, posílení kapacit, rezerv a zejména příměstské železnice. Samozřejmostí by mělo být urychlené zprovoznění linky metra D.

Proto budeme prosazovat:

  1. Urychlení přípravy železničního diametru (tzv. Nové Spojení II) a případný vstup města jako investora tak, aby byl diametr zprovozněn zhruba ve stejné době jako Městský okruh. Realizovat první kroky v projektu “Humanizace magistrály” ještě před zprovozněním Městského okruhu.
  2. Naplňování cílů Strategického plánu hl. m. Prahy v oblasti veřejné hromadné dopravy tak, aby v co nejrychlejším možném čase podíl neautomobilové dopravy činil více než 70 %, a zvýšení tohoto cíle na 75 %.
  3. Náhradu výsadní pozice individuální automobilové dopravy v Metropolitním plánu hl. m. Prahy výsadní pozicí veřejné dopravy a skutečné prosazování principů a opatření vtělených do Strategie udržitelné mobility a Plánu udržitelné mobility hl. m. Prahy.
  4. Učinit kroky vedoucí k jasné definici projektů rozvoje veřejné hromadné dopravy jako veřejně prospěšných staveb s nejvyšší prioritou pro rozvoj města.
  5. Budování P+R parkovišť.