Město snů - Chci udržitelné a radostné město

Moc děkujeme za podpis výzvy - prosíme ještě o potvrzení podpisu skrze mail, který jsme Vám nyní poslali.

Chcete nám ve snaze o lepší město pomoci ještě více?

Pomůžete i sdílením výzvy? Čím více nás bude, tím více toho dokážeme.

Chybka na obzoru

Děkujeme, ale tento email ([email]) už je zaregistrovaný.

Městem i bez motoru

4. bod výzvy za udržitelné a radostné město.

Pěší a bezmotorová doprava jsou základním principem udržitelného města. Nejenže neznečišťují životní prostředí, ale také ve městě uvolňují prostor. Jízda na kole a chůze nás navíc pomáhají udržet v psychické i fyzické kondici. Chůze a jízda na kole by měly být chápány nikoli jako hobby, ale jako doprava. Proto by se jim mělo dostávat adekvátní podpory.

Každé skutečně zodpovědné město se snaží vypořádat s emisemi z automobilové dopravy prostřednictvím opatření, která podporují využívání tzv. čistých druhů dopravy, hlavně pěší a cyklistické.

Proto budeme prosazovat:

  1. Posunout diskuzi o pěší prostupnosti v městské krajině i v uličním prostoru. Umožnit obyvatelům co nejvolnější pěší pohyb po městě s minimem bariér a zvláštním ohledem na hendikepované, matky s kočárky a děti.
  2. Na úrovní města i městských částí prosazovat vytváření “města krátkých vzdáleností” – tedy životního prostoru, ve kterém jsou hlavní služby pro obyvatele v komfortní vzdálenosti, a tedy snadno dosažitelné bezmotorovou dopravou.
  3. Naplňovat cíle Strategického plánu hl. m. Prahy v oblasti udržitelné mobility, řídit se strategickými dokumenty v této oblasti.
  4. Připravit celoměstský generel pěší dopravy a odstraňování bariér.
  5. Aktivně prosazovat změny v budoucím Metropolitním plánu hl. m. Prahy – tedy zlepšit územní podporu veřejné dopravy, vrátit chůzi její klíčovou pozici v oblasti pohybu po městě a řešit cyklistiku v Praze také jako dopravu (a ne jen jako hobby).
  6. Rozpracovat stávající systém celoměstských cyklotras do podoby plnohodnotného cyklogenerelu a následně jej aktivně naplňovat všemi městskými institucemi, které mají na cykloopatření vliv.